गुनासो/सूचना अधिकारीहरु
 


श्री प्रदिप राज अधिकारी
रजिष्‍ट्रार
( कार्यालय प्रमुख )

 

 


श्री राम प्रसाद ढकाल
उप - रजिष्‍ट्रार
( सूचना अधिकारी )
सम्पर्क नम्बरः 9841449949

 


श्री राजन कुमार बस्नेत
सहायक - रजिष्‍ट्रार
(सहायक सूचना अधिकारी)
सम्पर्क नम्बरः 9851055063


श्री तुल्सी राम गैरे
उप - रजिष्‍ट्रार
(गुनासो सुन्ने अधिकारी)
सम्पर्क नम्बरः 9841729914